تصاویر تعدادی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان :تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
شرکت کاشی سعدی 
1381
اجرای سیستم کولینگ و فومینگ انبار نفت 
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی یزد 
1389
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
گروه صنعتی بوتان 
1387
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
شرکت ساخت تجهیزات سپاهان  ( توگا) 
1389
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
افغانستان 
1384
تأسیسات ذخیره سازی هیدروژن 
نیروگاه منتظر قائم 
1388
تأسیسات ذخیره سازی و پایپینگ آمونیاک 
شرکت آلیاژی نوین 
1387
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
شرکت کاشی اورست 
1387
ایجاد سکوی تخلیه ATK 
شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی مشهد 
1388
تأسیسات ذخیره سازی آمونیاک 
شرکت مس شهید باهنر 
1388

 ایجاد سکوی تخلیه ATK 
شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی مشهد 
1388
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
نیروگاه ارومیه (گروه مپنا) 
1385
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
شرکت پتروشینی ایلام 
1385
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
شرکت کاشی الوند 
1387
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
شرکت کاشی حافظ 
1387
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
سودان 
1383
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
شرکت کاشی پارس 
1387
تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع 
شرکت کاشی اورست 
1387
تأسیسات ذخیره سازی نیتروژن 
  پالایشگاه گازی فجرجم
1389
احداث تأسیسات گاز مایع 
شرکت زاب سان 
1387