شرکت بوتان بنیانگذار و پیشرو صنعت گاز مایع در ایران ، در سال 1332 توسط زنده یاد مهندس محمود خلیلی و فرزند ارشد وی مهندس محسن خلیلی تاسیس گردید . این شرکت در سال 1333 به توزیع گاز مایع تولیدی پالایشگاه آبادان به میزان یک تن در سال پرداخته وبرای اولین بار از سوزاندن آن جلوگیری نموده است. 

مدیریت شرکت بوتان برای افزایش کارائی واثربخشی خدمات خود ،طی سالهای اخیر مبادرت به ایجاد گروه صنعتی انرژی سبز نموده تا در بخش انرژی بتواند به ارائه خدمات گوناگون بپردازد . 

براین اساس در سال 1383شرکت کالای گاز بوتان فعالیت خودرا در گروه صنعتی انرژی سبز آغاز می نمایدکه به مرور زمان به دلیل حضور در پروژه های اجرائی  با نام جدید شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان ،فعالیتهای خود را در دو بخش کالا وخدمات مهندسی توسعه داده است.