این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع تجهیزات سوختگیری هوائی منجمله نازلهای سوختگیری ، شیرهای کنترل جریان و .... بوده که در بخش سیستمهای سوختگیری هوائی (Aviation) بسیار معتبر و شناخته شده می باشد.