این شرکت در راستای تأمین کالاهای صنایع گاز مایع ،آمونیاک و کرایوژنیک و همچنین صنایع نفت وپتروشیمی اقدام به واردات محصولات مطرح جهانی به شرح ذیل می نماید : 
  • Algas.SDI
تولید کننده انواع تبخیر کننده گاز مایع،میکسر هوا و گازوایستگاه سوخت جایگزین 
www.algas-sdi.com 
  • Rego
تولید کننده انواع شیر الات صنایع گاز مایع ،آمونیاک و کرایوژنیک 
www.regoproducts.com 
  • Rochester
تولید کننده انواع سطح سنج ،فشارسنج و درصد سنج 
www.rochester-gauges.be 
  • Elaflex
تولیدکننده انواع شیلنگ ،کوپلینگ ،لرزه گیرواتصالات شیلنگ 
www.elaflex.de                  
  • Hydro –Vacuum
تولید کننده انواع پمپهای سانتریفیوژ صنعتی وشیمیائی 
www.hydro-vacuum.pl 
  • Smith Pumps
تولید کننده انواع پمپهای جابجائی مثبت 
www.smithpumps.com