این شرکت تامین کننده انواع شیلنگ ، کوپلینگ ، هامر یونیون و... برای انواع سیالات و از کشور لهستان می باشد