شرکت های ارائه دهنده انواع شیلنگ و کوپلینگ جهت استفاده در تجهیزات سوخت گیری هوایی

 

این شرکت آلمانی تولید کننده انواع شیلنگ ، لرزه گیر ، نازل و اتصالات شیلنگ برای سیالات و گازهای مختلف می باشد