شرکت های ارائه دهنده شیرهای on-off جهت استفاده در شیرهای صنعتی

 

این شرکت آمریکائی تولید کننده انواع شیرآلات ، فیتینگ مخازن ورگولاتور برای انواع گازهای مایع و گازهای صنعتی می باشد.